Strona główna

 

STRAJK ODBĘDZIE SIĘ 31 MARCA 2017 roku

 

We wtorek (7.03.2017 r.) Zarząd Główny ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego oraz podjął decyzję o terminie strajku pracowników oświaty.

20 grudnia 2016 r. ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP. W styczniu i lutym oddziały ZNP występowały do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.

Żądania ZNP. ZNP domaga się:

  • podniesienia zasadniczego wynagrodzenia o 10 proc., ponieważ od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie;
  • deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień oraz do tego czasu nie zmienią się nauczycielom na niekorzyść warunki pracy, ponieważ reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować zwolnienia w oświacie i każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach.

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych.

Referendum strajkowe

W referendum strajkowym pracownicy danej szkoły wypowiadali się, czy są za strajkiem, czy przeciw. Wyniki referendum strajkowego są bardzo różne i zależą od regionu. I tak np. w Sosnowcu 22 i 23 lutego br. odbyło się referendum strajkowe, w którym udział wzięło 3167 pracowników (77,75%). Za strajkiem opowiedziało się 2564 pracowników oświaty, czyli 78,72%. Dzisiaj jednak nie podajemy liczb i adresów konkretnych szkół, w których odbędzie się strajk z uwagi na działania kuratorów oświaty i oświatowej Solidarności, utrudniające akcję strajkową.

Strajki pracowników oświaty organizowane przez ZNP w ostatnim czasie: 29 maja 2007 r. oraz 27 maja 2008 roku.

Pikieta

Dzisiaj (7.03) o godz. 17.30 odbędzie się przed gmachem ministerstwa edukacji wspólna pikieta rodziców i nauczycieli. Podczas pikiety rodzice ogłoszą swoje postulaty strajkowe. Prowadzenie pikiety: Dorota Łoboda, "Rodzice przeciwko reformie edukacji". Uczestnicy: rodzice i nauczyciele z Warszawy, prezes ZNP Sławomir Broniarz.

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl